Dziękujemy naszym wolontariuszom!

Dziękujemy naszym wolontariuszom!

Dziękujemy naszym wolontariuszom!

Zarażamy miłością do ultrasonografii coraz młodsze pokolenia!