Ultrasonografia w stanach nagłych – podstawy. GLIWICE, 11.12.2021