I Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

I Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

I Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

Osią tego spotkania będą wykłady poświęcone diagnostyce czynnościowej chorób układu oddechowego z ogniskowaniem się na pletyzmografii i dyfuzji.

Wydarzenie w swojej tematyce dotyka wszystkich chorób przewlekłych układu oddechowego, w których badania czynnościowe odgrywają rolę na etapie diagnostyki lub monitorowania leczenia (w tym: astmy, POChP, IPF oraz innych przewlekłych chorób płuc).

Program merytoryczny:

SOBOTA
Podstawy anatomii i fizjologii układu oddechowego
Patofizjologia zaburzeń wentylacji i wymiany gazowej
Spirometria – wskazania, przeciwwskazania, technika, procedury, błędy
Spirometria – wykonywanie badania – ćwiczenia praktyczne
Sesja pytań i odpowiedzi

NIEDZIELA
Pletyzmografia – metoda pomiaru wskaźników objętościowych
Ocena dyfuzji/transferu płucnego
Pletyzmografia i dyfuzja – ćwiczenia praktyczne
Zasady interpretacji wyników badań czynnościowych układu oddechowego wg ats/ers 2021
Kliniczna użyteczność badań czynnościowych w chorobach obturacyjnych i restrykcyjnych

W ramach opłaty za udział w konferencji (500zł) zapewniamy:
certyfikat uczestnictwa
ciągłą przerwę kawową z zimnym bufetem
obiad (niedziela)W sobotni wieczór dla wszystkich uczestników jest zaplanowana integracja!