I Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

Blog

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Badania czynnościowe płuc w praktyce klinicznej”

Osią tego spotkania będą wykłady poświęcone diagnostyce czynnościowej chorób układu oddechowego z ogniskowaniem się na pletyzmografii i dyfuzji.

Wydarzenie w swojej tematyce dotyka wszystkich chorób przewlekłych układu oddechowego, w których badania czynnościowe odgrywają rolę na etapie diagnostyki lub monitorowania leczenia (w tym: astmy, POChP, IPF oraz innych przewlekłych chorób płuc).

Program merytoryczny:

SOBOTA
▪️Podstawy anatomii i fizjologii układu oddechowego
▪️Patofizjologia zaburzeń wentylacji i wymiany gazowej
▪️Spirometria – wskazania, przeciwwskazania, technika, procedury, błędy
▪️Spirometria – wykonywanie badania – ćwiczenia praktyczne
▪️Sesja pytań i odpowiedzi

NIEDZIELA
▪️Pletyzmografia – metoda pomiaru wskaźników objętościowych
▪️Ocena dyfuzji/transferu płucnego
▪️Pletyzmografia i dyfuzja – ćwiczenia praktyczne
▪️Zasady interpretacji wyników badań czynnościowych układu oddechowego wg ats/ers 2021
▪️Kliniczna użyteczność badań czynnościowych w chorobach obturacyjnych i restrykcyjnych


W ramach opłaty za udział w konferencji (500zł) zapewniamy:
▫️certyfikat uczestnictwa
▫️ciągłą przerwę kawową z zimnym bufetem
▫️obiad (niedziela)W sobotni wieczór dla wszystkich uczestników jest zaplanowana integracja!

LINK do zapisów