Kolejny „Wieczorek z USG”

Kolejny „Wieczorek z USG”

Kolejny „Wieczorek z USG”

Od 15:00 trwają w Lesznie warsztaty ultrasonograficzne ze screeningu jamy brzusznej. Prowadzi je dla Was Agnieszka Kopeć.

Pracujemy na 7 aparatach do godziny 20:00 zapewniając sporą ilość czasu na część praktyczną