Konferencja „W przychodni i w puszczy”

Konferencja „W przychodni i w puszczy”

Konferencja „W przychodni i w puszczy”

25 grudnia wzięliśmy udział w studenckiej konferencji „W przychodni i w puszczy” organizowanej przez Stowarzyszenie Leczymy z Misją.
Punktem kulminacyjnym były dla nas warsztaty „Ultraszybkiej ultrasonografii”, na potrzeby której udostępniliśmy aparaty USG. Młodzi adepci sztuki ultrasonografii skupili się na nauce protokołu ratunkowego FAST.