OŚWIADCZENIE WS. ZBIÓRKI DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

OŚWIADCZENIE WS. ZBIÓRKI DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

OŚWIADCZENIE WS. ZBIÓRKI DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

Wobec informacji prasowych dotyczących zbiórki na zakup aparatu do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej pacjentów z COVID-19 dla Wojskowego Instytutu Medycznego, Fundacja Mocni Na Starcie informuje, iż była to jej inicjatywa, która została przeprowadzana w porozumieniu z przedstawicielami WIM, na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa – zgodnie z wymogami portalu zrzutka.pl. Bez okazania stosownych dokumentów, zrzutka nie zostałaby zweryfikowana przez portal crowdfundingowy a co za tym idzie Fundacja – po osiągnięciu celu zbiórki – nie otrzymałaby środków finansowych.

Zbiórka na w/w portalu została anulowana dziś (21 listopada) na prośbę przedstawicieli WIM. Środki zostały zwrócone darczyńcom.

Do celów Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie m.in ochrony zdrowia, co realizowane jest poprzez wspieranie finansowe i rzeczowe placówek medycznych, w tym zakup sprzętu, urządzeń i materiałów nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom leczniczym.

Fundacja w miarę swoich możliwości deklaruje pomoc dla wszystkich podmiotów leczniczych i personelu medycznego. Jednocześnie wychodzimy z założenia, że nowoczesnego sprzętu medycznego w żadnym szpitalu nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza w czasie epidemii. Wszelkie inicjatywy oddolne (jak przedmiotowa) nie mają na celu wywoływania jakiegokolwiek zamieszania medialnego, kreowania negatywnych informacji etc. Fundacja chciała pomóc i deklarację takiej pomocy nadal podtrzymuje.

Fundacja realizuje wiele mniejszych i większych inicjatyw wspierających polską służbę zdrowia i jej pracowników. Podziwiamy pracę lekarzy i ich oddanie w walce z koronawirusem.

Z wyrazami szacunku,
Zuzanna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Mocni na starcie