OŚWIADCZENIE WS. ZBIÓRKI DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

Blog

Wobec informacji prasowych dotyczących zbiórki na zakup aparatu do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej pacjentów z COVID-19 dla Wojskowego Instytutu Medycznego, Fundacja Mocni Na Starcie informuje, iż była to jej inicjatywa, która została przeprowadzana w porozumieniu z przedstawicielami WIM, na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa – zgodnie z wymogami portalu zrzutka.pl. Bez okazania stosownych dokumentów, zrzutka nie zostałaby zweryfikowana przez portal crowdfundingowy a co za tym idzie Fundacja – po osiągnięciu celu zbiórki – nie otrzymałaby środków finansowych.

Zbiórka na w/w portalu została anulowana dziś (21 listopada) na prośbę przedstawicieli WIM. Środki zostały zwrócone darczyńcom.

Do celów Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie m.in ochrony zdrowia, co realizowane jest poprzez wspieranie finansowe i rzeczowe placówek medycznych, w tym zakup sprzętu, urządzeń i materiałów nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom leczniczym.

Fundacja w miarę swoich możliwości deklaruje pomoc dla wszystkich podmiotów leczniczych i personelu medycznego. Jednocześnie wychodzimy z założenia, że nowoczesnego sprzętu medycznego w żadnym szpitalu nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza w czasie epidemii. Wszelkie inicjatywy oddolne (jak przedmiotowa) nie mają na celu wywoływania jakiegokolwiek zamieszania medialnego, kreowania negatywnych informacji etc. Fundacja chciała pomóc i deklarację takiej pomocy nadal podtrzymuje.

Fundacja realizuje wiele mniejszych i większych inicjatyw wspierających polską służbę zdrowia i jej pracowników. Podziwiamy pracę lekarzy i ich oddanie w walce z koronawirusem.

Z wyrazami szacunku,
Zuzanna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Mocni na starcie