Polska Federacja Szpitali wspiera Fundację Mocni na starcie

Blog

Polska Federacja Szpitali udzieliła poparcia Fundacji Mocni na Starcie. Chodzi o projekty szkoleniowe dla personelu medycznego dotyczące przyłóżkowych technik USG.

Młodzi medycy są przyszłością ochrony zdrowia. Polska Federacja Szpitali (PFSz) zdaje sobie sprawę, jak ważny jest proces edukacyjny i docenia każdą inicjatywę wspierającą rozwój przyszłych pokoleń lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Na liście rekomendowanych przez PFSz działań nie mogło zabraknąć projektów Fundacji Mocni na starcie dotyczących nauki protokołów ultrasonograficznych.

– Uważamy, że podręczne USG to obecnie ważny element badania pacjenta w sytuacjach nagłych, także w opiece przyszpitalnej. Postępująca miniutaryzacja sprzętu pozwala na konkretne zastosowania celem wstępnej oceny stanu pacjenta. Ta technologia to „stetoskop XXI wieku”, a przetwornik USG staje się symbolem profesji medycznej. Osobiście, jako użytkownik technologii USG z wykorzystaniem smartfona w sytuacjach intensywnej i progresywnej terapii przyłączam się do kampanii na rzecz popularyzacji tej technologii wśród medyków na pierwszej linii opieki nad pacjentem – mówi Jarosław J. Fedorowski, Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC i Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Dziękujemy za wsparcie i okazane zaufanie!