Polska Federacja Szpitali wspiera Fundację Mocni na starcie

Polska Federacja Szpitali wspiera Fundację Mocni na starcie

Polska Federacja Szpitali wspiera Fundację Mocni na starcie

Polska Federacja Szpitali udzieliła poparcia Fundacji Mocni na Starcie. Chodzi o projekty szkoleniowe dla personelu medycznego dotyczące przyłóżkowych technik USG.

Młodzi medycy są przyszłością ochrony zdrowia. Polska Federacja Szpitali (PFSz) zdaje sobie sprawę, jak ważny jest proces edukacyjny i docenia każdą inicjatywę wspierającą rozwój przyszłych pokoleń lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Na liście rekomendowanych przez PFSz działań nie mogło zabraknąć projektów Fundacji Mocni na starcie dotyczących nauki protokołów ultrasonograficznych.

– Uważamy, że podręczne USG to obecnie ważny element badania pacjenta w sytuacjach nagłych, także w opiece przyszpitalnej. Postępująca miniutaryzacja sprzętu pozwala na konkretne zastosowania celem wstępnej oceny stanu pacjenta. Ta technologia to „stetoskop XXI wieku”, a przetwornik USG staje się symbolem profesji medycznej. Osobiście, jako użytkownik technologii USG z wykorzystaniem smartfona w sytuacjach intensywnej i progresywnej terapii przyłączam się do kampanii na rzecz popularyzacji tej technologii wśród medyków na pierwszej linii opieki nad pacjentem – mówi Jarosław J. Fedorowski, Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC i Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Dziękujemy za wsparcie i okazane zaufanie!