Publikacja raportu w mp.pl

Publikacja raportu w mp.pl

Publikacja raportu w mp.pl

W najnowszym kurierze Medycyna Praktyczna dla lekarzy pojawił się #raport z fundacyjnych działań w zakresie pulmonologii
https://www.mp.pl/kurier/komunikaty

Fundacja #MocniNaStarcie zorganizowała serię szkoleń z obsługi zdalnych spirometrów dla mieszkańców m.st. Warszawy powyżej 60. roku życia chorujących na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
Wyniki tych działań odnajdziecie w specjalnym RAPORCIE.

Możliwość stałego monitorowania parametrów czynności płuc przez lekarza sprawdziła się w kontekście korekty techniki wykonywania badania i oceny klinicznej. U czterech osób biorących udział w badaniu pilotażowym stwierdzono istotny spadek FEV1 w dwóch kolejnych pomiarach. Na tej podstawie możliwa była interwencja w zakresie zwiększenia dawek przyjmowanych leków wziewnych i unikania ekspozycji na czynniki prowokujące skurcz oskrzeli.

Bardzo istotne okazało się wsparcie dla seniorów w zakresie zakładania poczty elektronicznej, obsługi aplikacji, korzystania z komunikacji za pomocą czatu. Wskazuje na to na duże potrzeby seniorów na tym polu, a jednocześnie na duży entuzjazm i chęć nauczenia się i korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pacjenci pozostawali w stałym kontakcie z lekarzem, co okazało się bardzo ważne w perspektywie możliwości porady i szybkiej interwencji leczniczej.

Projekt realizowany w ramach konkursu “Złoty Wiek, Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Partner główny: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Partner sprzętowy: MIRO