Relacja video z II Konferencji Ultrasonograficznej Mocni Na Starcie.

Relacja video z II Konferencji Ultrasonograficznej Mocni Na Starcie.

Relacja video z II Konferencji Ultrasonograficznej Mocni Na Starcie.

Zobaczcie jak poznawaliśmy #MOC ultradźwięków w kwietniu 2019! #MOCninastarcie