Rusza pilotażowy projekt: Zdalna spirometria dla warszawskich seniorów

Rusza pilotażowy projekt: Zdalna spirometria dla warszawskich seniorów

Rusza pilotażowy projekt: Zdalna spirometria dla warszawskich seniorów

Fundacja Mocni na starcie bierze pod lupę narzędzia do zdalnej spirometrii. Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich sprawdzimy, czy urządzenia do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów zdają egzamin w rękach seniorów z przewlekłą chorobą płuc. Partnerem projektu jest Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie.  

Zdalne pomiary spirometryczne w dobie COVID-19

Choroby obturacyjne płuc, w tym POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i astma oskrzelowa są dziś uznawane za choroby cywilizacyjne. POChP to przewlekły proces chorobowy, którego główną przyczyną jest ekspozycja na dym tytoniowy. Skutkiem zmian w drzewie oskrzelowym i zmian rozedmowych w miąższu płuc są zaburzenia wentylacji, które dla pacjenta są odczuwalne w postaci duszności i ograniczenia tolerancji wysiłku. U pacjentów z chorobami obturacyjnymi przepływ powietrza w drogach oddechowych jest utrudniony i może ulec pogorszeniu przy braku właściwego leczenia. Na pogorszenie stanu zdrowia mają wpływ takie czynniki jak np. infekcje, ekspozycja na zanieczyszczone powietrze, reakcje alergiczne a nawet  stres.

Trudno rozpoznać i monitorować  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc bez badania spirometrycznego. Ta nieinwazyjna metoda pozwala ocenić najważniejsze parametry dotyczące wentylacji układu oddechowego. To właśnie dzięki wynikom spirometrii lekarz może stwierdzić, z jak bardzo zaawansowanym stadium choroby mamy do czynienia.

W czasach pandemii, gdy tak wiele mówi się o telemedycynie i wszelkich zdalnych możliwościach monitorowania stanu zdrowia pacjentów, postanowiliśmy sprawdzić, czy oferowane na rynku polskie rozwiązanie spirometryczne AioCare sprawdzi się w rękach osób 60 plus. Dzięki współpracy z Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie 15-osobowa grupa pacjentów przejdzie szkolenie w zakresie  obsługi AioCare i będzie testować urządzenia przez miesiąc w swoich domach.

– Wykonywanie spirometrii przez pacjenta samodzielnie i przesyłanie wyniku do lekarza pozwala na stałe monitorowanie czynności płuc, wczesne uchwycenie pojawiającego się zaostrzenia i szybką interwencję medyczną. W czasie pandemii korzystanie z urządzenia indywidualnego, w warunkach domowych, sprzyja ograniczeniu ryzyka transmisji COVID-19. Wykonywanie badania wymaga szkolenia z prawidłowego wykonywania pomiarów i obsługi aplikacji. W grupie pacjentów w wieku 60 plus wykorzystanie takiej możliwości byłoby szczególnie wartościowe – wyjaśnia dr n.med. Monika Franczuk z Zakładu Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, która od wielu lat prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w Poradni Przyklinicznej IGICHP. To właśnie pacjenci dr Moniki Franczuk wezmą udział w naszym pilotażowym projekcie.

Szkolenie ze spirometrii i testy w domach pacjentów

Pierwsze szkolenie techniczne zaplanowaliśmy na 15 listopada. W trakcie spotkania pacjenci pod opieką lekarza prowadzącego i naszych partnerów technicznych, firmy MIRO, nauczą się poprawnie używać spirometru, ale także przekazywać pomiary za pomocą aplikacji mobilnej. Przez cały okres trwania projektu do dyspozycji seniorów pozostaną wolontariusze, którzy w razie potrzeby będą wspierać użytkowników od strony technicznej. Pacjenci będą też w stałym kontakcie z lekarzem. Najbardziej potrzebującym Fundacja przekaże AioCare w darowiźnie.