Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Odwiedzając nasze biuro w Lesznie łatwo zauważyć, że prócz nas pod leszczyńskim adresem – swoją siedzibę mają firmy, które na co dzień #MOCno wspierają naszą działalność statutową.Wspólnymi siłami stworzyliśmy tu bezpieczną, domową przestrzeń i schronienie dla 8 osób z Ukrainy. Pomożemy również w znalezieniu pracy i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. #MocniNaStarcie #SolidarniZUkrainą