Tags

Blog

Wyniki ankiety dotyczącej nauki ultrasonografii na studiach medycznych w Polsce!

Piszemy o tym ze smutkiem, ale większość studentów kierunków medycznych odczuwa potężne braki w zakresie praktycznej nauki ultrasonografii w ramach podstawy programowej studiów. I tu wkraczamy MY! Od ponad 2 miesięcy zbieraliśmy odpowiedzi do ankiety dotyczącej „Ultrasonografii na studiach medycznych w Polsce”. Dziękujemy za wszystkie przesłane odpowiedzi. W badaniu wzięło udział prawie 100 osób w […]