USG w blokadach regionalnych

USG w blokadach regionalnych

USG w blokadach regionalnych

Pełni energii i zaangażowania potwierdziliśmy udział w Studenckiej Konferencji Naukowej „USG w blokadach regionalnych”, która odbyła się w Poznaniu.
SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii & SKN Toksykologii Klinicznej UMP zorganizowały warsztaty, na które dostarczyliśmy aparaty ultrasonograficzne.