eFAST – USG W KARETCE, NA SORZE, NA OIOMIE

Twoje pierwsze kroki z ultrasonografią w Medycynie Ratunkowej. Zaczynamy od niezbędnego wstępu teoretycznego. Poznamy podstawy działania USG – rodzaje głowic i ich częstotliwości. Dowiemy się o funkcji żelu w obrazowaniu. Poznamy i wypróbujemy podstawowe funkcje aparatu (wzmocnienie obrazu, zmiana głębokości obrazowania, interpretacja i optymalizacja obrazu). Omówimy podstawy fizjologii – wstrząs hipowolemiczny, krwotok wewnętrzny, tamponada, odma – z prezentacją patologii uwidocznionych w USG.

Następnie omówimy anatomię ultrasonograficzną serca i jamy brzusznej i w tym momencie podchodzimy już do aparatu! Zapewniamy jeden aparat na maksymalnie 4 uczestników. Przyłożenia głowicą wykonujemy wzajemnie na sobie, nie zapewniamy pacjentów na warsztaty na poziomie podstawowym.

Po całym dniu nauczymy się poprawnie trzymać głowicę, poznamy podstawowe przyłożenia. Nauczymy się korzystać z podstawowych funkcji aparatów różnych marek. Nabierzemy pewności przy wykonywaniu badania eFAST. Nauczymy się szybko, celnie i skutecznie przyłożyć głowicę w stanie zagrożenia życia. Poznamy ścieżki diagnostyczne i postępowanie z poszkodowanym w zależności od wyniku badania USG.

W ramach warsztatów zapewniamy Wam ciągłą przerwę kawową i ciepły posiłek.

 

9:00 - 9:15

start warsztatów, rejsetracja uczestników

9:15 – 11:00

wykład podstawy ultrasonografii Point of Care - zapoznanie się z aparatami

11:00 – 12:00

podstawowe funkcje aparatu USG w praktyce

12:00 – 13:00

wykład i pokaz badania ultrasonograficznego ze szczegółowym omówieniem - protokół eFAST, BLUE, FEEL

13:00 – 13:30

obiad

13:30 – 15:30

symulacje medyczne

15:30 – 17:00

symulacje medyczne

Szczegóły

25 czerwca 2021 09:00
25 czerwca 2021 17:00
sala konferencja SOLUTION FOR TOMMOROW
Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno

Organizator

Mocni na starcie
biuro@mocninastarcie.pl
518295839
Wiemy, że tylko bezpośrednia praca na aparacie pozwoli studentom na konfrontację teorii z praktyką, a w dłuższym czasie umożliwi rozwinięcie umiejętności i być może zarazi pasją ultrasonografii. Ultrasonograf to przecież stetoskop lekarza XXI wieku, a tylko praca z najlepszymi mentorami i opanowanie aparatury pozwala na właściwe postawienie diagnozy.