Warsztaty Sekcji Echokardiografii przy SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.