Warsztaty wprowadzające do FAST i eFAST w Białym Miasteczku 2.0

Warsztaty wprowadzające do FAST i eFAST w Białym Miasteczku 2.0

Warsztaty wprowadzające do FAST i eFAST w Białym Miasteczku 2.0

Zawsze jest dobra pora na naukę. Chęci i pozytywnych nastrojów nie brakowało w strefie organizacji pozarządowych Białego Miasteczka 2.0. Mamy szczęście, że na naszej drodze zawsze pojawiają się ratownicy medyczni i młodzi lekarze skorzy do nauki ultrasonografii, otwarci na nowe narzędzia do diagnostyki pacjenta w opiece przedszpitalnej.

Warsztaty w dwóch turach przeprowadził Wojciech Podsiadło z Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.

Dziękujemy za zaproszenie Naczelnej Izbie Lekarskiej!