Witamy na pokładzie Piotra Grabskiego!

Blog

Czy poznaliście już Piotra Grabskiego? Lekarz, instruktor ratownictwa taktycznego, członek Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prowadzi zajęcia z zakresu ultrasonografii dla lekarzy, ratowników medycznych oraz dla studentów. Pracuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital na Szaserów w Warszawie).

W Fundacji Mocni na starcie Piotr będzie odpowiadał za nadzór merytoryczny i prowadzenie szkoleń w centralnej i północnej Polsce. Będzie także głównym ekspertem na naszej platformie do nauki ultrasonografii.

Piotrze, dziękujemy, że dodajesz mocy naszym działaniom <3