XIII Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonograficzne

XIII Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonograficzne

XIII Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonograficzne

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wzięliśmy udział w XIII Warmińsko-Mazurskich Dniach Ultrasonograficznych.

Było to pierwsze wystąpienie w ramach tworzącej się sekcji #POCUS przy PTU. W zastępstwie za Piotra Grabskiego wystąpili dziś Adam Ubych i Przemysław Gancarczyk.

Skromny wkład w prezentację miała Zuzanna Janowicz, która w czasie wykładu kończyła część praktyczną ze studentami

Po prelekcji, już w komplecie – udało nam się odbyć kilka bardzo owocnych rozmów i przedyskutować najważniejsze tematy na najbliższe tygodnie. Dziękujemy Pani Prezes Małgorzacie Serafin-Król za zaufanie i słowa uznania. #MOCno napędza nas to do dalszej, ciężkiej pracy.